Top Enka Songs Charts

via iTunes Store India

TOP 12

 • No. 1
 • Enka ₹ 15
Aska Japanese Drum Troupe
Dragon Fall
 • No. 2
 • Enka ₹ 15
Aska Japanese Drum Troupe
Warriors
 • No. 3
 • Enka ₹ 15
Miwako Noguchi
Meotosakazuki
 • No. 4
 • Enka ₹ 15
八木春子
Miren no Kaikyou
 • No. 5
 • Enka ₹ 15
八木春子
Moyai No Minato
 • No. 6
 • Enka ₹ 15
SC-Mirai
Japanese Train Musicbox / Tyrol Folk Song
 • No. 7
 • Enka ₹ 15
SC-Mirai
Japanese Train Musicbox / Tetsudousyouka
 • No. 8
 • Enka ₹ 15
Angel's Music Box
Kawa No Nagare No You Ni
 • No. 9
 • Enka ₹ 15
Miwako Noguchi
Aisyuunoamaminohitoyo
 • No. 10
 • Enka ₹ 15
八木春子
Rin to shite hokkaidou
 • No. 11
 • Enka ₹ 15
八木春子
Yamatoji koiuta
 • No. 12
 • Enka ₹ 15
八木春子
Furusato No Eki